V košíku je celkom:

0 kusov | 0.00  €


Český výrobok

Nadačný fond ČESKÝ VÝROBOK (NFČV) podporuje české výrobky už od roku 1994.

Nadačný fond ČESKÝ VÝROBOK (NFČV) je nezisková organizácia, ktorá na základe svojho štatútu, používa všetky svoje príjmy len na propagáciu výrobkov označených značkou ČESKÝ VÝROBOK.

Cieľom nadácie je informovať spotrebiteľa o kvalitných českých výrobkoch a podporiť ich predaj. Od roku 1994 sme na podporu českých výrobkov vynaložili viac ako 12.000.000 Kč.

NFČV si už v roku 1994 vytýčil neľahký cieľ – a to podporiť odbyt českých výrobkov a zvýšiť záujem spotrebiteľov o české výrobky.

Vývoj v posledných rokoch potvrdzuje, že naša vízia bola a je správna. České výrobky potrebujú podporu. České výrobky sú vytlačované z trhu nadnárodnými reťazcami a korporáciami, ktoré majú jediný cieľ a tým je vyšší zisk pre svojich zahraničných majiteľov. Trh so spotrebným tovarom je zásobovaný lacným tovarom, ktorí má čím ďalej kratšiu dobu použiteľnosti. Potravinárske reťazce nechávajú pre náš trh vyrábať náhražkové potraviny, ktoré nás síce nezabíjajú, ale so skutočnými potravinami nemajú nič spoločného. Vraj ich však zákazníci vyžadujú.

Pravda je však taká, že zákazníci vyžadujú kvalitný tovar za férovú cenu. Nikto nechce poruchový šunt a náhražkové potraviny plné chemikálií.

Podporte i Vy produkciu a predaj ČESKÝCH VÝROBKOV.

 

Podmienky použitia značky ČESKÝ VÝROBOK

Nadačný fond ČESKÝ VÝROBOK (NFČV) udeľuje licenciu na používanie značky ČESKÝ VÝROBOK. Značka je na základe licenčnej zmluvy vo výhradnom vlastníctve NFČV a je registrovaná na Úrade priemyselného vlastníctva pod číslom zápisu 174586 už od 23.11. 1993.

Všeobecné požiadavky na žiadateľa o získaní licencie na používanie značky ČESKÝ VÝROBOK

  • Podnik musí byť vo vlastníctve českých štátnych občanov, resp. českej právnickej osoby a výťažok podnikania sa nesmie prevádzať mimo územie ČR.
  • Žiadosť môže podať len výrobca, v žiadnom prípade nie zmocnený zástupca (tretia osoba), registrovaný k podnikaniu na území ČR.
  • Žiadateľ dokladá v žiadosti svoje identifikačné údaje vyplnením elektronického prihlasovacieho formulára. Ďalej doloží formou čestného prehlásenia, že nie je v likvidácii a nie je voči nemu vedené žiadne nariadenie/proces podľa zákona č.189/2006 Sb., o úpadku a spôsoboch jeho riešenia (insolvenčný zákon), v znení neskorších predpisov.
  • Výrobok, pre ktorý žiadateľ žiada o udelenie značky, musí splňovať platné právne predpisy.
  • Žiadateľ je povinný v čase podania žiadosti výrobok alebo skupinu výrobkov pod svojou značkou dodávať do obehu.