Hľadať SK (EUR) Prihlásiť Košík 0
Váš košík je prázdny :(

Nakúpte ešte za 50 € a dopravu máte zadarmo

0 €
Doprava zadarmo!

Certifikáty

Aby sme mohli garantovať maximálnu kvalitu našich výrobkov, je nutné pri spracovaní surovín a počas výroby spĺňať najprísnejšie kritéria. Tieto kritéria sú definované v rámci medzinárodne uznávaných certifikátov, o ktorých si môžete prečítať na tejto stránke. Certifikácia sa týka celého chodu spoločnosti (riadenie, vývoj, plánovanie, výroba, skladovanie, distribúcia, istenie a kontrola kvality). Dodržiavanie podmienok je pravidelne kontrolované inštitúciami, ktoré certifikát vydávajú. Vy si tak môžete byť istí, že každému baleniu produktu venujeme maximálnu možnú starostlivosť.

 

FSSC 22000 (MEDZINÁRODNÝ ŠTANDARD PRE BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN)

FSSC 22000 je medzinárodný štandard pre bezpečnosť potravín, ktorý je uznávaný organizáciou GFSI (Global Food Safety Initiative). Zahŕňa kompletnú schému certifikácie pre systém bezpečnosti potravín. Je založený na riadení bezpečnosti potravín v súlade s ISO 22000 a požiadavkách na bezpečnosť potravín v podobe „programov nevyhnutných predpokladov pre bezpečnosť potravín vo výrobe potravín“. Definuje požiadavky na zavedenie systému manažérstva bezpečnosti potravín, aby bola zaistená bezpečnosť potravín. Zahŕňa a podporuje princípy HACCP formulované Codexem Alimentarius, a kladie dôraz na systémovú stránku a na podporné bezpečnostné opatrenia. Získanie certifikátu je dôležité pre organizácie, ktoré chcú garantovať svojim zákazníkom, že ich produkty sú vyrobené s nadštandardnými požiadavkami na bezpečnosť potravín.

 

HACCP (Systém analýzy rizika a stanovenia kritických kontrolných bodov)

 

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) je systém stanovenia kritických kontrolných bodov. Je dôležitým nástrojom na zabezpečenie a riadenie kvality a zdravotnej neškodnosti potravín počas všetkých činností, ktoré súvisia s výrobou, spracovaním, skladovaním, manipuláciou, prepravou a predajom finálnemu zákazníkovi. Systém je založený na prevencii - identifikuje nebezpečenstvo a pri jeho naplnení zaisťuje vysokú mieru bezpečnosti potravín. V súčasnej dobe je štandardnou požiadavkou kvality pre všetky potravinárske prevádzky a výrobu výživových doplnkov.

 

ISO 22000:2019 (Systém manažérstva bezpečnosti potravín)

 

Medzinárodná norma STN EN ISO 22000: 2019 definuje požiadavky na zavedenie systému manažérstva bezpečnosti potravín. Táto medzinárodne uznávaná norma špecifikuje požiadavky pre organizácie, ktoré musia byť naplnené, aby bola zaistená bezpečnosť potravín. Zahŕňa a podporuje princípy HACCP, formulované Codexem Alimentarius, a kladie dôraz na systémovú stránku a na podporné bezpečnostné opatrenia. Členenie normy je porovnateľné s normou ISO 9001.

Získanie certifikátu je dôležité pre organizácie, ktoré chcú garantovať svojim zákazníkom, že ich produkty sú vyrobené s nadštandardnými požiadavkami na bezpečnosť potravín.

 

KEZ (Kontrola ekologického poľnohospodárstva)

 

Certifikát vydáva spoločnosť KEZ o.p.s., čo je prvá česká akreditovaná kontrolná a certifikačná organizácia, ktorá zabezpečuje odbornú nezávislú kontrolu a certifikáciu v systéme ekologického poľnohospodárstva napr. pre výrobcov biopotravín, obchodníkov s bioproduktami, biopotravinami a pre výrobcov látok, ktoré neobsahujú poľnohospodársku zložku (hnojivá, pomocné pôdne látky, minerálne a doplnkové krmivá). Naše produkty, ktoré majú certifikát KEZ sú zárukou BIO kvality podľa najprísnejších štandardov.