Hľadať SK (EUR) Prihlásiť Košík 0
Váš košík je prázdny :(

Nakúpte ešte za 50 € a dopravu máte zadarmo

0 €
Doprava zadarmo!

Certifikáty

Aby sme mohli garantovať maximálnu kvalitu našich výrobkov, je nutné pri spracovaní surovín a počas výroby spĺňať najprísnejšie kritéria. Tieto kritéria sú definované v rámci medzinárodne uznávaných certifikátov, o ktorých si môžete prečítať na tejto stránke. Certifikácia sa týka celého chodu spoločnosti (riadenie, vývoj, plánovanie, výroba, skladovanie, distribúcia, istenie a kontrola kvality). Dodržiavanie podmienok je pravidelne kontrolované inštitúciami, ktoré certifikát vydávajú. Vy si tak môžete byť istí, že každému baleniu produktu venujeme maximálnu možnú starostlivosť.

 

HACCP (Systém analýzy rizika a stanovenia kritických kontrolných bodov)

 

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) je systém stanovenia kritických kontrolných bodov. Je dôležitým nástrojom na zabezpečenie a riadenie kvality a zdravotnej neškodnosti potravín počas všetkých činností, ktoré súvisia s výrobou, spracovaním, skladovaním, manipuláciou, prepravou a predajom finálnemu zákazníkovi. Systém je založený na prevencii - identifikuje nebezpečenstvo a pri jeho naplnení zaisťuje vysokú mieru bezpečnosti potravín. V súčasnej dobe je štandardnou požiadavkou kvality pre všetky potravinárske prevádzky a výrobu výživových doplnkov.

 

ISO 22000:2019 (Systém manažérstva bezpečnosti potravín)

 

Medzinárodná norma STN EN ISO 22000: 2019 definuje požiadavky na zavedenie systému manažérstva bezpečnosti potravín. Táto medzinárodne uznávaná norma špecifikuje požiadavky pre organizácie, ktoré musia byť naplnené, aby bola zaistená bezpečnosť potravín. Zahŕňa a podporuje princípy HACCP, formulované Codexem Alimentarius, a kladie dôraz na systémovú stránku a na podporné bezpečnostné opatrenia. Členenie normy je porovnateľné s normou ISO 9001.

Získanie certifikátu je dôležité pre organizácie, ktoré chcú garantovať svojim zákazníkom, že ich produkty sú vyrobené s nadštandardnými požiadavkami na bezpečnosť potravín.

 

KEZ (Kontrola ekologického poľnohospodárstva)

 

Certifikát vydáva spoločnosť KEZ o.p.s., čo je prvá česká akreditovaná kontrolná a certifikačná organizácia, ktorá zabezpečuje odbornú nezávislú kontrolu a certifikáciu v systéme ekologického poľnohospodárstva napr. pre výrobcov biopotravín, obchodníkov s bioproduktami, biopotravinami a pre výrobcov látok, ktoré neobsahujú poľnohospodársku zložku (hnojivá, pomocné pôdne látky, minerálne a doplnkové krmivá). Naše produkty, ktoré majú certifikát KEZ sú zárukou BIO kvality podľa najprísnejších štandardov.